Adil Halilović izabran za predsjednika Općinskog odbora SNAGE NARODA Tešanj, Damir Numić potpredsjednik

Inicijativni odbor SNAGE NARODA Tešanj predano je radio na organizaciji Izborne skupštine stranke u Tešnju u proteklom razdoblju.

Dana 10.05.2024. godine na održanoj Izbornoj Skupštini, Adil Halilović imenovan je za predsjednika Općinskog odbora SNAGE NARODA Tešanj, dok su Nerma Saračević i Damir Numić imenovani za potpredsjednike. Damir Numić će biti na listi za Općinsko vijeće Tešanj ispred SNAGE NARODA.

Članovi Izvršnog odbora su: Dženana Maličević, Arnela Spahić, Seid Buljubašić, Adnan Valjevac, Hamza Hotić i Edina Artuković, koja obnaša dužnost sekretara.