Politička organizacija – stranka „SNAGA NARODA“ (SN) osnovana je 2023. godine sa sjedištem u Zenici i utemeljena je kao organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih članova koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu sa usvojenim Programom i Statutom.

„SNAGA NARODA“ se, u okviru demokratskog djelovanja, bori za ostvarenje svog Programa i svojih ciljeva pridobijanjem birača, učešćem na izborima i učešćem u radu predstavničkih i drugih tijela vlasti, srazmjerno svom uspjehu na slobodnim izborima.

Bosna i Hercegovina proživljava vrijeme dramatičnih društvenih, političkih i ekonomskih procesa. Želja njenih građana je poboljšati funkcionisanje aktuelnog političkog sistema i način upravljanja.

Svjesni ozbiljnih poteškoća koje negativno utiču na svakodnevni život i budućnost naših građana, politička stranka „SNAGA NARODA“ (SN), s jasnim ciljevima i vizijom, odlučna je izvršiti sve tražene evropske političke i ekonomske reforme, te pružiti demokratiju, mir, sigurnost i blagostanje svim narodima i građanima BiH, kako bi svi zajedno imali bolju i prosperitetniju budućnost u zajednici evropskih država.

U vremenu kada se čini da univerzalne i ljudske vrijednosti gube svoj smisao i značaj, Bosni i Hercegovini su prijeko potrebne nove i svježe snage unutar političkog miljea, koje su odlučne u saradnji sa demokratskim snagama i podrškom evropske zajednice napraviti krupne društveno-političke promjene u sadašnjosti zarad bolje budućnosti.

Odlučni smo i ustrajni u političkoj i institucionalnoj borbi protiv ekspanzije političkog licemjerja, nesavjesnog, neodgovornog, neintelektualnog i nestručnog pristupa krucijalnim pitanjima koja se tiču sudbine naših naroda i građana.

Bezrezervno smo odlučni u suzbijanju prakse nelegalnog bogaćenja, korupcije, nepotizma, političkog despotizma, anarhije na skoro svim nivoima i strukturama vlasti, kao i dovođenja u pitanje suvereniteta naše države Bosne i Hercegovine. Preuzimamo obavezu da istrajemo u borbi za prava koja uživaju stanovnici naprednih država i društava, a koja su za bosanskohercegovačke narode i građane trenutno kvalitativno i kvantitativno nedostatana i imaginarna, a ona su: sloboda, socijalna pravda, jednakost i jednakopravnost.

U svom radu učinit ćemo najveće napore radi zaštite interesa svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, koji se ponose svojim porijeklom i civilizacijom, i koji zorno čuvaju i paze na stoljećima precizno satkane odnose svih naroda i religija na ovim prostorima.

Snagu i nadahnuće našeg političkog djelovanja crpimo iz višestoljetne nezasite želje naših naroda za slobodom, jednakošću, jednakopravnošću i progresom. Radit ćemo prvenstveno na jačanju političkog jedinstva bošnjačkog naroda, te njegovom duhovnom i materijalnom uzdizanju uz potpuno poštivanje pod istim uslovima prava drugih naroda i građana i stvaranja uslova za ravnopravnost svih naroda i građana bez primjesa bilo kojeg oblika diskriminacije ili prava brojnijeg.

Ne želimo se isuviše osvrtati na prošlost, već se predano posvetiti našoj budućnosti. Vjerujemo u pravo i pravdu oličenu u činjenici da Bosna i Hercegovina sa novim i perspektivnim generacijama i podrškom prijateljskih zemalja i porodice evropske unije mora doživjeti političku, društvenu i ekonomsku renesansu zahvaljujući i činjenicama:

• Bosna i Hercegovina je bogata površinskim i podzemnim prirodnim resursima,

• Naša država ima vrlo bremenito i dugo historijsko, tradicijsko i kulturno naslijeđe,

• Naši narodi imaju duboko ukorijenjenu tradiciju suživota, jednakosti i slobode,

• Bosna i Hercegovina ima velike potencijale u privredi, ekonomiji i turizmu,

• Naši narodi i građani su kroz povijest, uprkos svim iskušenjima i nedaćama, napravili mnoge uspjehe.

Opredjeljeni smo da svoje najveće potencijale stavimo u funkciju općeg razvoja. Odlučni smo revitalizirati najbolje resurse koje Bosna i Hercegovina ima, kako bi naši narodi i građani bili sretni, i time povratiti ugled naše zemlje na evropskoj i međunarodnoj političkoj sceni.

Mi iz „SNAGE NARODA“ spremni smo raditi na očuvanju Bosne i Hercegovine od podrivanja njenog sistema i degradacije njenog ugleda i uloge na regionalnom i globalnom nivou.

Svjesni postojanja mnogih stranaka i programa na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, mi potvrđujemo da nema uspona i progresa bez promjena!

Spremni smo promjeniti loše političko vođenje pod plaštom legitimnosti, od donošenja nesavjesnih odluka i krivotvorenja htijenja našeg naroda, od nepotizma, od korupcije koja je zadobila lažni oblik institucionalnosti u političkom i ekonomskom djelovanju.

Odlučni smo kroz naše političko djelovanje afirmirati mlade generacije i ustupiti im prostor za kreiranje njima odgovarujućeg društvenog i političkog ambijenta i preuzimanja odgovornosti.

Spremni smo raditi na suzbijanju sve većeg siromaštva, pravednijoj raspodjeli društvenih prihoda, uklanjanju uzroka bolesti, neznanja i nemogućnosti većine naših građana da sebi priušte život dostojan čovjeka.

Spremni smo uložiti trud da umanjimo zaostalost u obrazovanju i iskorištenosti ljudskih resursa, kao i da obuzdamo stalnu degradaciju razvoja proizvodnje, tehnologije i izvoza.

Evidentno je da ovakvo vođenje politike nije nastalo nasumice, već je odraz djelovanja društveno neodgovornih političkih organizacija koje su uvezale svoje sa tuđinskim interesima, te veoma ažurno nametnule povlaštenu vrstu dominacije materijalnih interesa nad institucijama vlasti. Sa ekonomskim kolapsom i nastupanjem socijalne nesigurnosti ojačali su politički šovinizam i diskriminaciju.

Bosna i Hercegovina želi sa međunarodnim institucijama naći put za promjenama.

Vjerujemo da će Program koga stavljamo pred sud naših građana biti prepoznat kao nova šansa za BiH.